Lever du med vilda djur?

Hej! Jag heter Sara Anderson och är masterstudent i Miljökommunikation och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag skriver just nu masteruppsats där jag undersöker hur människor som lever/vistas nära vilda djur tänker om och förhåller sig till olika typer av vilt, och rovdjur i synnerhet. Jag undrar finns någon i föreningen (Uppsala med omnejd) som lever och/eller vistas nära vilda djur som skulle kunna vara intresserad av att prata om detta? Eller någon annan som kan guida mig vidare? Det skulle handla om en intervju på cirka en timme (eller så länge personen kan avsätta) och frågor som berör personen som medborgare och inte i en expert/professionell roll. Tack!

Med vänliga hälsningar Sara Anderson <saralinneanderson@gmail.com>