Inbjudan till regional dialogkonferens om det nationella skogsprogrammet

Inbjudan skogskonferens 151202 (Inbjudan pdf)

En regional dialogkonferens om det nationella skogsprogrammet att hållas i Karlstad den 2 december. Inbjudna är aktörer som verkar i länen Värmland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Konferensen anordnas av Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Skogsstyrelsen.

Talare under dagen är bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Värmlands läns landshövding Kenneth Johansson och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.

Se bifogad inbjudan för mer information och uppgifter om hur du anmäler dig.