4 december Arboga

Jag önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år och att alla äter
ekologisk mat så mycket ni kan.
Med vänliga hälsningar Niklas Ingerstedt
Jag njuter varje dag av naturen som finns utanför dörren. Mitt huvudintresse är fåglar.
Är aktiv i Naturskyddsföreningens krets i Arboga och länsförbundet i Västmanlands län.
Är också intresserad av vattenfrågor. Är b.la med i Hjälmarens vattenvårdsförbunds styrelse.

Detta ligger mig varmt om hjärtat

Naturskyddet. Vi jobbar aktivt med skyddet av stränderna, skogen och vattnet m.m.
Men vi behöver få kommunerna, politiker och tjänstemän att förstå mer om skydd
av natur i samhällsplaneringen.


Bild på Niklas med keps