Nu kan du vara en naturforskarassistent! Så här gör du:

seasons-158601_1280Hej Naturvän i Uppsala län.

Jag heter Kristina Keyzer och är anställd av Naturskyddsföreningarna i Mälardalen, för att peppa till, och utveckla vårt ideella arbete.

Nu har jag fått en rolig förfrågan från Svenska Fenologinätverket*, där de söker fenologiväktare!

Du behöver inte vara expert, det räcker med att vara naturvän. Det är ett enkelt och roligt sätt för alla, med omsorg om naturen, att bidra till en aktuell bild över årstidsskiftningarna i landet. Dina observationer kommer till nytta för forskare och miljöövervakande myndigheter.

Läs mer här: http://www.naturenskalender.se/index.php

*Fenologi handlar om årligt återkommande faser i naturen, såsom lövsprickning, blomning, fruktsättning, höstlövsfärger, lövfällning, djurs vintervila och reproduktion, flyttfåglarnas ankomst och avfärd etc. När man vill beskriva ett områdes växt- och djurvärld är tidpunkten för fenologiska faser samt startpunkten, slutpunkten och längden på den biologiska växtsäsongen viktiga faktorer. Fenologi, som vetenskaplig disciplin, undersöker sådana deskriptiva (beskrivande) observationer. Man försöker också förstå vilka faktorer (temperatur, dagslängd, markvattentillgång, närings/resurstillgång, …) som styr fenologin samt vilka biotiska och abiotiska faktorer som förklarar evolutionen av växters, djurs och ekosystems fenologiska egenskaper. Fenologi, som tillämpad disciplin, har en lång tradition inom jord- och skogsbruk och tillämpas numera även inom hälsosektorn (ex. pollenkalendrar för allergiker) och miljövården (ex. långsiktiga förändringar av naturens kalender).