Tips! Bidrag för genomförande av Friluftslivets år 2021

Utlysning av medel Friluftslivets år

Ansökan skall ha inkommit till Svenskt Friluftsliv senast den 10 november 2020. Ansökningsblankett finns här: Ansökningsblankett är ännu inte färdig men länken kommer uppdateras snarast.

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmuntras till information om allemansrätten. Bidrag kommer delas ut under förutsättning att det finns medel.

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. Till grund för projektet finns en projektplan som finns att tillgå här: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2020/08/intern-projektplan.pdf

Gå till Svenskt Friluftslivs hemsida för mer info:

Utlysning av medel Friluftslivets år