Anmälan till Ledarskapsutbildning i Bogesund

Välkommen till denna specialutformade utbildning för styrelsemedlemmar i länsförbunden i Naturskyddsförening Mälardalen.

Bogesund fredag den 16 oktober – söndag den 18 oktober