Välkommen

Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen i Uppsala län! Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmarknad med en tredjedel av den svenska befolkningen. Uppsala läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren och den 30/6 2013 var invånarantalet enligt SCB cirka 345 000 personer. Länets […]

Läs mer