Var med i en 
Nulägesbeskrivning av Mälardalens kretsar

Det tar ca 10 minuter att fylla i det här formuläret. Kretsenkät 2015

Hej,
Vi ber dig fylla i denna enkät för att få en bra bild av hur Naturskyddsföreningen fungerar och påverkar lokalt, och vilka behov av stöd och utbildning som finns idag.

Resultatet kommer att användas som ett underlag för länsförbundens planering för kansliets verksamhet samt presenteras för medlemmarna på kretskonferensen den 24 januari 2016.

Med vänliga hälsningar
Marianne Kahn, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala
Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland
Gunnar Rosén, ordförande i Naturskyddsföreningen Västmanland
genom
Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen

Vänligen svara på enkäten innan den 30 november 2015.