Lokalt engagemang

Vad gäller för årsmöten 2021?

Kretsarnas och länsförbundens årsmöten och stämmor

För andra året i rad behöver vi inom Naturskyddsföreningen ta hänsyn till coronapandemin när vi planerar och genomför våra verksamheter. Här har vi samlat information om att arrangera föreningsstämmor.

Inför 2021 års krets- och länsförbundsstämmor

Nu när kretsarnas och länsförbundens stämmor ska hållas kan det finnas en del frågetecken om hur detta kan ske på bästa möjliga sätt. Ordföranden i alla kretsar och länsförbund har därför ganska nyligen fått ett brev med rekommendationer och tips runt 2021 års stämmor.

Brevet till ordföranden finns också digitalt och det kan du läsa här: Brev till ordföranden

Behöver din krets hjälp att arrangera en digital stämma?

Om ni i kretsen/länsförbundet har frågor om digitala stämmor finns en blankett där ni kan beskriva era behov och typ av stöd ni önskar för att genomföra er stämma digitalt. Frågeblankett digitala stämmor

Stämmor som inte har genomförts under 2020

Då några kretsar har haft svårt att genomföra sina stämmor ifjol finns det också tips och rekommendationer för kretsar som funderar på att genomföra 2020 års stämma försenat nu i början av 2021. Rekommendationerna gällande försenade årsstämmor finns här: Sammanslagna stämmor 2020 och 2021

Läs mer på Naturkontakt: https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/2021-ars-krets-och-lansforbundsstammor/