Om oss!

Naturskyddsföreningen Uppsala län har som syfte att bevaka natur- och miljöfrågor i länet, aktivera medlemmar i olika frågor som rör natur och miljö, uppmuntra till och underlätta för en mer ekologiskt hållbar livsstil för medborgare i Uppsala län, samt stödja de lokala kretsarna i deras arbete.

Mer konkret kan det innebära att bevaka länsstyrelsens, politiska organisationers och andra länsövergripande organisationers natur- och miljöärenden. Vi ordnar naturguidningar, studiecirklar och kampanjer riktade till våra medlemmar och allmänheten samt har projekt och arbetsgrupper som arbetar med våra kärnfrågor. Stöd till kretsar kan utgå genom ekonomiska bidrag, arbetskraft, utvecklande av arbetsmetoder och anordnande av utbildningar. Framförallt är det viktigt att kretsarna får stöd i den verksamhet som de själva valt att driva.

Andra viktiga funktioner för länsförbundet är att skapa största möjliga natur- och miljönytta genom samarbete med andra natur- och miljöorganisationer i olika frågor. Att bidra till att aktiviteter ordnas för Naturskyddsföreningens medlemmar. Länsförbundet ansvarar också för att tillgodose kretsarnas utbildningsbehov och samordna utbildningar inom länet.

Vi samarbetar bl.a. med Studiefrämjandet.


Kontaktpersoner:

Naturskyddsföreningen Uppsala län

c/o Marianne Kahn, ordförande

Sågargatan 2
75317 UPPSALA

0760 16 56 81 | marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se

Kansli Naturskyddsföreningen i Mälardalen

Naturskyddsföreningen Sörmlands län| Naturskyddsföreningen Uppsala län | Naturskyddsföreningen Västmanlands län

Kristina Keyzer, Verksamhetsutvecklare

070-237 1933 | kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se | kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Vill du vara med oss och göra något!

Naturskyddsföreningen Uppsala län har i nuläget 10 686 medlemmar varav ett hundratal är aktiva.

Vi vill gärna bli flera!

Hör av dig till Uppsala länsförbunds ordförande Marianne, och verksamhetsutvecklare Kristina på Naturskyddsföreningens kansli för Mälardalen och prata med oss om vad just du kan göra.

Sväng in här och ta kontakt med oss!

Inte medlem ännu?

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

I dag är vi över 221 000 medlemmar som en gång fattat samma beslut om att gå med i föreningen. Ett beslut som innebär att man tycker det är viktigt med en tuff klimatpolitik, att man vill se en solrevolution i Sverige och att folk borde försöka byta till eko. Det är våra medlemmar som är Naturskyddsföreningens kraft och mod – ju fler vi är desto mer kraft har vi att förändra.

Tillsammans arbetar vi hårt för morgondagen

Vårt uppdrag är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för globala hållbara lösningar. När du går med i Naturskyddsföreningen blir vi starkare tillsammans och du får möjlighet att öka din kunskap och engagemang inom klimat- och miljöfrågor bl a genom tidningen Sveriges Natur. Den dimper ner i brevlådan fyra gånger om året. Vi är glada för att du vill gå med!

Välkommen till Naturskyddsföreningen – tillsammans har vi kraft att förändra!