Verksamhet och kontakt

Ordförande Marianne Kahn marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se

Vice ordförande Ira Sundberg irasundberg@gmail.com

Styrelseledamöter Hans Hiller, Jacqueline Otabbong, Ulrika Lernefalk, Ira Sundberg, Maria Gardfjell, Ulf Blomqvist, Pekka Westin.

Valberedning Jan Henriksson, jan.henriksson@gmail.com, stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att komplettera valberedningen.

Postadress Naturskyddsföreningen Uppsala län 
c/o Marianne Kahn
Sågargatan 2
75317 UPPSALA

Vid frågor om föreningen och vår verksamhet kan du kontakta vår verksamhetsutvecklare Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen.

070-237 1933 | kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se | kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Vår integritetspolicy


Naturskyddsföreningen Uppsala län grundades 1959, och har som syfte att bevaka länsstyrelsens, politiska organisationers och andra länsövergripande organisationers natur- och miljöärenden, och ge stöd till lokala föreningar genom ekonomiska och ideella bidrag, arbetsmetoder och utbildningar. Ytterligare en viktig funktion för länsförbundet är att skapa största möjliga natur- och miljönytta genom samarbete med andra natur- och miljöorganisationer.

Målet är att natur- och miljöfrågor i länet uppmärksammas och att vi har aktiva medlemmar som sprider kunskap och uppmuntrar till en ekologiskt hållbar livsstil för medborgare i Uppsala län.

Vi samarbetar bl.a. med Studiefrämjandet.