Verksamhet och styrelsen

Ordförande Per Hedberg, per.hedberg@uppsala.se

Vice ordförande Marianne Kahn, 0760 16 56 81 | marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se

Postadress Naturskyddsföreningen Uppsala län 
c/o Marianne Kahn
Sågargatan 2
75317 UPPSALA

Kansli Naturskyddsföreningen i Mälardalen, Verksamhetsutvecklare och projektledare Kristina Keyzer

070-237 1933 | kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se | kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Vår integritetspolicy


Naturskyddsföreningen Uppsala län har som syfte att bevaka natur- och miljöfrågor i länet, aktivera medlemmar i olika frågor som rör natur och miljö, uppmuntra till och underlätta för en mer ekologiskt hållbar livsstil för medborgare i Uppsala län, samt stödja de lokala kretsarna i deras arbete.

Mer konkret kan det innebära att bevaka länsstyrelsens, politiska organisationers och andra länsövergripande organisationers natur- och miljöärenden. Vi ordnar naturguidningar, studiecirklar och kampanjer riktade till våra medlemmar och allmänheten samt har projekt och arbetsgrupper som arbetar med våra kärnfrågor. Stöd till kretsar kan utgå genom ekonomiska bidrag, arbetskraft, utvecklande av arbetsmetoder och anordnande av utbildningar. Framförallt är det viktigt att kretsarna får stöd i den verksamhet som de själva valt att driva.

Andra viktiga funktioner för länsförbundet är att skapa största möjliga natur- och miljönytta genom samarbete med andra natur- och miljöorganisationer i olika frågor. Att bidra till att aktiviteter ordnas för Naturskyddsföreningens medlemmar. Länsförbundet ansvarar också för att tillgodose kretsarnas utbildningsbehov och samordna utbildningar inom länet.

Vi samarbetar bl.a. med Studiefrämjandet.