Verksamhet och kontakt

Ordförande Maria Gardfjell maria.gardfjell@gmail.com 070-393 3936

Styrelseledamöter Lars-Gunnar Bråvander, Hans Hiller, Marianne Kahn, Ulrika Lernefalk, Ira Sundberg, Ulf Blomqvist, Pekka Westin och Badr Bajoud

Revisorer Anna-Lena Byegård, Magnus Mattisson, magnus.mattisson.mm@gmail.com

Valberedning Isabelle Axelsson, 073-767 9419 samt Hans Jivander jivander.h.uppsala@gmail.com070-459 1370

Postadress Naturskyddsföreningen Uppsala län c/o Maria Gardfjell, Väderkvarnsgatan 40, 75329 Uppsala


Vid frågor om föreningen och vår verksamhet kan du kontakta vårt regionala kansli

Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen 

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt. – för ideellt natur- och miljöengagemang –
Naturskyddsföreningens länsförbund i Södermanland, Uppsala län och Västmanland.

verksamhetsutvecklare kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se
miljö-och planhandläggare clara.schultz@naturskyddsforeningen.se

telefon och sms kontorstid 070-237 1933 | kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se


Läs mer här om Vår integritetspolicy


Naturskyddsföreningen Uppsala län grundades 1959, och har som syfte att bevaka länsstyrelsens, politiska organisationers och andra länsövergripande organisationers natur- och miljöärenden, och ge stöd till lokala föreningar genom ekonomiska och ideella bidrag, arbetsmetoder och utbildningar. Ytterligare en viktig funktion för länsförbundet är att skapa största möjliga natur- och miljönytta genom samarbete med andra natur- och miljöorganisationer.

Målet är att natur- och miljöfrågor i länet uppmärksammas och att vi har aktiva medlemmar som sprider kunskap och uppmuntrar till en ekologiskt hållbar livsstil för medborgare i Uppsala län.

Vi samarbetar bl.a. med Studiefrämjandet.