Verksamhet och kontakt

Ordförande

Maria Gardfjell maria.gardfjell@gmail.com 070-393 3936

Styrelseledamöter

  • Ira Sundberg, vice ordförande
  • Maria Palm, sekreterare
  • Hans Hiller, kassör
  • Signe Propst, skogssekreterare
  • Eric Grund, skogssekreterare
  • Pekka Westin, ledamot
  • Ulrika Lernefalk, ledamot
  • Badr Bajoud, ledamot

Revisorer Anna-Lena Byegård, Magnus Mattisson, magnus.mattisson.mm@gmail.com

Valberedning  Hans Jivander, Östhammar,  jivander.h.uppsala@gmail.com070-459 1370. Robert Harlin, Uppsala. Ewa Sundin, Älvkarleby.

Postadress Naturskyddsföreningen Uppsala län c/o Maria Gardfjell, Väderkvarnsgatan 40, 75329 Uppsala


Dokumentation från GULD MED GRÖNA SKOGAR


Vid frågor om föreningen och vår verksamhet kan du kontakta vårt regionala kansli

Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen 

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt. – för ideellt natur- och miljöengagemang –
Naturskyddsföreningens länsförbund i Södermanland, Uppsala län och Västmanland.

verksamhetsutvecklare kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se
miljö-och planhandläggare clara.schultz@naturskyddsforeningen.se

telefon och sms kontorstid 070-237 1933 | kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se


Läs mer här om Vår integritetspolicy


Naturskyddsföreningen Uppsala län grundades 1959, och har som syfte att bevaka länsstyrelsens, politiska organisationers och andra länsövergripande organisationers natur- och miljöärenden, och ge stöd till lokala föreningar genom ekonomiska och ideella bidrag, arbetsmetoder och utbildningar. Ytterligare en viktig funktion för länsförbundet är att skapa största möjliga natur- och miljönytta genom samarbete med andra natur- och miljöorganisationer.

Målet är att natur- och miljöfrågor i länet uppmärksammas och att vi har aktiva medlemmar som sprider kunskap och uppmuntrar till en ekologiskt hållbar livsstil för medborgare i Uppsala län.

Vi samarbetar bl.a. med Studiefrämjandet.