Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är att bättre skydda och stärka enskildas rättigheter vid behandling av personuppgifter. Det ska vara lätt för dig som privatperson att få insyn i och inflytande över hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att vi behandlar dem för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att vi behandlar dem endast under så lång tid som är nödvändigt för dessa ändamål.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi har sparade om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Kontakt för länsförbunden: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se, 070-237 1933

Naturskyddsföreningen Sörmland använder dina uppgifter endast för Naturskyddsföreningens egen verksamhet och för att kunna serva dig som medlem. Det kan t ex handla om att skicka ut medlemsblad, e-nyhetsbrev, tipsa om aktiviteter och samåkning. Vi säljer inga uppgifter till tredje part. Vi kan dock lämna ut uppgifter till t ex tryckerier för att du ska få programblad och till restauranger för att du ska få rätt mat.

Medlemmar: Naturskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig som medlem. De uppgifter vårt centrala medlemsregister behandlar är bland annat namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress. Kontakt: medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.

Kansli Mälardalen har tillgång till personuppgifter om medlemmarna i Uppsala, Sörmland och Västmanland. Det regionala kansliet kan endast ändra e-postadress och telefonnummer. Kretsarna har enbart tillgång till kretsens medlemmar.

Anmälda till kurser/möten: De uppgifter du lämnar vid anmälan till kurser/möten: namn, telefonnummer, e-post och eventuell allergi används för att främja samåkning och för att meddela matställen så att du inte blir serverad något som kan framkalla allergisk reaktion t ex.

Förtroendevalda/nätverksmedlemmar:Uppgifter om de som är förtroendevalda i länsförbundens styrelser eller medlemmar i nätverk/arbetsgrupper används för att underlätta kontakt och främja kunskapsutbyte genom t ex sändlistor i mailsystem och på hemsidor. Vi lämnar ut uppgifter då media vill ha kontaktuppgifter till de som håller i aktiviteter och banken behöver har reda på personnummer för firmatecknare som några exempel.

För kretsar att tänka på angående GDPR

Kretsarna bör se till att samtliga i styrelsen har blivit tillfrågade och godkänt att uppgifterna finns listade på resp. hemsida.

Mer information finns på riksföreningen:
https://www.naturskyddsforeningen.se/dataskydd
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dataskydd/Integritetspolicy_2018.pdf

Text att använda till anmälningar:

”Så här behandlar vi dina personuppgifter enligt GDPR [bifogad länk]:
Vi hanterar våra medlemmars personuppgifter endast för att tipsa om aktiviteter, administrera anmälningar m.m. Inga uppgifter lämnas ut till 3:e part. För mer information kontakta Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen [eller i vissa fall styrelsen]”

Vi följer rekommendationerna från Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/