Uppsalas natur

Utflyktsprogrammet 2023

Aktiviteterna i programmet arrangeras av ideella föreningar, kommuner, naturskolor, Upplandsstiftelsen, Biotopia och Länsstyrelsen, alla verksamma i Uppsala län. Vill du veta mer om någon av utflykterna kan du kontakta Biotopia.

Välkommen att leta efter din favoritplats! 

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

Besök och upptäck

Naturkartan är din guide till naturen.

Här kan du också hitta ditt närmaste naturreservat, friluftsområde eller smultronställe. Sök efter badplatser, vandringsleder eller grillplatser.

Naturkartan.se

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar. Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd. 

Du når oss som arbetar med förvaltning av skyddade områden genom att skicka e-post till skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se eller ringa till Länsstyrelsen i Uppsala län (växel): 010-22 33 000

Anmäl till länsstyrelsen

Boende i naturreservat

Länsstyrelsen hyr ut flera boenden i naturreservat. Dels det gamla fiskartorpet i Röllingens naturreservat och dels en lägergård och ett litet torp i Florarnas naturreservat. Att övernatta gör det ju möjligt att njuta en längre tid i nattureservaten.

Läs mer om hur du bokar under respektive avsnitt. 

Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Du hittar också länkar vidare till information om andra typer av områdesskydd.