Föreningsdokument

Här finner du dokument som rör föreningens verksamhet i Uppsala län.

Handlingar länsstämman 2024

Publiceras löpande fram till vecka 13


Om du vill ha ersättning för resor du gjort för föreningens räkning: reseräkning Uppsala 2023 -för utskrift

OBS! Rätt e-postadress ska vara hans7.hiller@telia.com, alltså inte den som står i blanketten.

reserakning-Uppsala-2023-ifyllnadsbar

Om du vill ha ersättning för de utlägg du har gjort för föreningens räkning: utlägg Uppsala 2023 -för utskrift

utlagg-Uppsala-2023-ifyllnadsbar


Protokoll länsstämmor

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Övriga handlingar