Styrelsen 2019-2020

Ordförande Per Hedberg, per.hedberg@uppsala.se

Vice ordförande, postmottagare Marianne Kahn, marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se

Vice ordförande Ira Sundberg

Sekreterare Hans Hiller

Kassör Lars-Gustaf Persson


Styrelseledamöter

  • Pekka Westin
  • Maria Gardfjell
  • Lara Tickle
  • Ulrika Lernefalk
  • Ulf Blomquist

Revisor
Anna-Lena Byegård
Magnus Mattisson

Revisorssuppleant

Styrelsen får i uppdrag av stämman att hitta två revisorssuppleanter vid behov.


Valberedning

Stämman beslutade att uppdra till varje krets att anmäla en ledamot till Länsförbundets valberedning.