Styrelsen

Ordförande
Marianne Kahn, 0760 16 56 81, marianne.kahn[at]naturskyddsforeningen.se, omval

Ledamöter

Ira Sundberg, vice ordförande

Hans Hiller, sekreterare

Lars-Gustaf Persson, kassör

Ingemar Carlsson

Ulf Blomqvist

Lara Tickle

Pekka Westin


Revisor
Samuel Westin
Revisor
Anna-Lena Byegård
Revisorssuppleant
Magnus Mattisson
Revisorssuppleant
Magnus Hurulund


Valberedning
Anna Douhan Sundahl och Jaqueline Otabbong