Uppdragsbeskrivning för Revisor i styrelsen

Beskrivning av mål och uppgifter

I Naturskyddsföreningen Uppsala län arbetar vi med miljöfrågor på regional nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion, bevakar natur- och miljövårdsfrågor och stimulerar de lokala kretsarnas arbete. Naturskyddsföreningen Uppsala län har ca 10 000 medlemmar och är organiserat i 7 lokala kretsar i länet. Vi är en del av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

Som revisor granskar du på medlemmarnas uppdrag styrelsens arbete med avseende på ekonomi och förvaltning. Uppdraget delas med en annan revisor.

När och var?

Löpande granskning under ett år med start i mitten av april. Det är självklart ett plus om du också vill delta i föreningens övriga arbete och aktiviteter.

Särskilda krav och information om uppdraget

Du ska vara eller vilja bli medlem i Naturskyddsföreningen. Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som förtroendevald erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens träffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från andra länsförbund och kretsar i hela Sverige.

Du har tidigare erfarenhet av revisorsarbete/liknande arbete eller relevant utbildning men du behöver inte vara auktoriserad. I övrigt ska du vara myndig och du får ej sitta i föreningens styrelse eller ha ett beroendeförhållande till denna.

Minimiåtagande

Uppdraget löper under ett år från mitten av april 2016. Räkna med ca en timmes arbete varannan månad samt ca 10 timmar vid bokslut. Du och vår andra revisor lägger själva upp arbetet tillsammans (när, var och hur).

Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman i april efter förslag av valberedningen.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen Uppsala län!