Uppdragsbeskrivning för Valberedare

Beskrivning av mål och uppgifter

Hjälp Naturskyddsföreningen Uppsala län att rekrytera förtroendevalda. Valberedningen utgör en av de absolut viktigaste funktionerna i Naturskyddsföreningen. Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en kompetent och välfungerade styrelse. Tillsammans med de andra i valberedningen följer du styrelsens arbete, lyssnar till medlemmarnas önskningar och tar fram ett förslag till styrelseledamöter inför årsstämman.

När och var?

Löpande under året mellan årsstämmorna som vanligtvis hålls i april.

Särskilda krav och information om uppdraget

Vi söker dig som ser till föreningens bästa och är väl insatt i dess arbete. Du ska ha lätt för att samarbeta och samtidigt ha den integritet som krävs för att driva igenom eventuella förändringar som du anser vara nödvändiga. En annan förutsättning är att du är väl insatt i hur arbetet i en ideell organisation fungerar på bästa sätt. Du ska vara lyhörd och får gärna ha erfarenhet av att intervjua. Det är även bra om du som valberedare har ett stort kontaktnät där framtida styrelseledamöter kan finnas.

Du ska vara medlem i Naturskyddsföreningen men får inte vara att vara ledamot i Naturskyddsföreningen Uppsala läns styrelse.

Minimiåtagande

Två timmar varannan månad med uppehåll under sommaren samt 10-20 extra timmar i perioden januari till april.

Uppdraget löper under ett år från årsstämman. Valberedningen väljs av medlemmarna på årsstämman i april.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen Uppsala län!