Miljögifter i samhälle och natur

I Uppsala län finns det höga halter av miljögifter i vissa områden, som är påverkade av industriell verksamhet, historisk markanvändning och urban påverkan.9 Dessa gifter riskerar att spridas till omgivande natur.

Varor som säljs i Sverige har många gånger producerats i andra länder. I denna produktion släpps ofta mycket gifter ut i naturen och konsumenter i Sverige kan därför påverka miljöförstörelse på andra håll i världen.

Vad vi gör:

  • Vi stödjer de lokala Handla miljövänligt – grupperna genom att en styrelseledamot i länsförbundet är regionalt ansvarig.