Uppsala län specifikt

Forsmarks kärnkraftverk ligger i Östhammars kommun. Det finns planer på slutförvaring av uttjänt kärnbränsle i Forsmark, vilket kan utgöra ett miljöhot.

Länet har landets största lodjursstam som vi vill bevara och är transitområde för varg. I länets nordöstra del finns ett område som utpekats som lämpligt för utplantering av varg.

Länet ligger nära till Stockholm och Uppsala är landets fjärde största stad. Vi har två motorvägar genom länet. Detta medför att det är ett stort bebyggelsetryck och att bland annat åkermark och stränderna är hotade.

Vad vi gör:

  • Vi är medlemmar i MKG som granskar kärnavfallsfrågan.
  •  Vi agerar i detaljplaneskeden och yttrar oss och överklagar om det behövs.
  •  Vi skriver insändare i lokaltidningar om rovdjursfrågan.