Rikskansliet! Anmäl er aktivitet till Uppsala Naturfest 15/6 här.

Vi vill genom festen sprida pepp! Så roligt att ni vill vara med 🙂

OBS! Nätverken behöver inte anmäla sitt deltagande

Placering

Naturskyddsföreningen Uppsala län, organisatören, förbehåller sig rätten till placering i Stadsträdgården. Er plats finns utmärkt med skyltar när ni kommer.

El och bord

Begränsat antal platser med el, specificera önskemål vid anmälan. Ta med egen förlängningssladd. Bord, parasoll etc. tar ni med själva.

Sopor

Man ansvarar själv för städning runt sin plats i parken. Sopor ska sorteras glas/metall/brännbart och lämnas vid vår returstation bakom Parksnäckan.

Tider

Deltagare på Uppsala Naturfest skall infinna sig tidigast kl. 10.00 och senast kl. 11.30. Vid ankomsten till Uppsala stadsträdgård anvisas ni era platser. Naturfesten pågår mellan kl. 12–15. OBS! Nedpackning får ske först efter kl. 15.

Transport

Transport till Uppsala Naturfest samordnas med riksstämmans. Kontakta Sophie Nordström för mer information. Transport till och från Naturfesten skall ske med stor varsamhet. Bilar kan köra in via Sjukhusvägen, runt Parksnäckan på Valsätraleden, sedan följa skyltar till parken.

Parkeringsplatser

Bilar hänvisas under Naturfesten till närliggande parkeringsplatser, t.ex. Svandammen / Flustret, Studenternas IP, Kajen på andra sidan ån. Parkeringshus: https://goo.gl/maps/TpQER6MXxgr Man får ej under några omständigheter stå på gräsmattor i området.


Uppsala Naturfest arrangeras av Naturskyddsföreningen Uppsala Län. Hör av dig till oss med frågor om deltagande, eller förslag på aktiviteter, stöd du kan stå för eller andra idéer:

• Kristina Keyzer, kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se, 070 237 1933


Länkar med mer platsinformation:

https://parksnackan.se/info/

http://www.destinationuppsala.se/sv/Gora/Gora/?tlang=sv&tid=720913