Uppdragsbeskrivning för Ordförande i styrelsen

Beskrivning av mål och uppgifter

Vill du vara med och leda en del av Sveriges största miljöorganisation? Vi söker dig som har ett brinnande intresse för miljöfrågor och som vill vara med och påverka utvecklingen mot en bättre värld. I Naturskyddsföreningen Uppsala län arbetar vi med miljöfrågor på regional nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion, bevakar natur- och miljövårdsfrågor och stimulerar de lokala kretsarnas arbete.

Som övrig ledamot ansvarar du tillsammans med de andra i styrelsen för organisationen och verksamheten. Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på styrelsemöten och tar beslut. Under uppdraget kommer du att lära dig mycket och träffa andra engagerade människor. Naturskyddsföreningen Uppsala län har ca 10 000 medlemmar och är organiserat i 7 lokala kretsar i länet. Vi är en del av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

Som ordförande är din roll att leda och fördela styrelsen arbete. En viktig uppgift är att sörja för föreningsdemokratin och se till att fattade beslut blir genomförda. Du är också föreningens representant mot omvärlden. Styrelsens ordförande sköter också det praktiska arbetet med styrelsens arbetsgivaransvar för det regionala kansliet. Uppdraget är arvoderat.

När och var?

Styrelsen träffas i Uppsala ungefär en vardagkväll i månaden med uppehåll för sommaren.

Särskilda krav och information om uppdraget

Vi söker dig som har ett intresse för natur- och miljöfrågor och som har viljan och förmågan att samarbeta med andra. Du behöver inte vara miljöexpert – det viktiga är att du är engagerad och vill vara med och göra skillnad. Du ska vara eller vilja bli medlem i Naturskyddsföreningen. Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som ledamot erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens träffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från andra länsförbund och kretsar i hela Sverige.

Som ordförande har du god kännedom om föreningens övergripande mål och förmågan att bryta ned dem lokalt/regionalt. Du kan leda, motivera och inspirera styrelsens ledamöter och medlemmar att gemensamt arbeta mot de gemensamma målen. Du har förmåga att leda och planera verksamheten för det kommande året och på lite längre sikt samt kan analysera omvärlden och därmed se vilka faktorer som på sikt kommer att ha betydelse för verksamheten. Du har kunskap om olika typer av mötestekniker.

Minimiåtagande

Uppdraget löper under ett år från årsstämman. Räkna med att lägga i genomsnitt ca 10- 15 timmar i månaden på uppdraget. Mellan mötena förväntas du, förutom dina uppgifter som ordförande, att läsa och svara på mail samt förbereda dig inför nästa möte. Det är självklart ett plus om du också vill driva ett projekt och delta i föreningens övriga arbete och aktiviteter. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman i april efter förslag av valberedningen.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen Uppsala län!