Nytt Kansli för Naturskyddsföreningen i Mälardalen

Hej! Jag heter Kristina Keyzer, och är verksamhetsutvecklare på det regionala kansliet för Naturskyddsföreningen i Mälardalen.

Några av er har träffat mig förut, då jag var projektledare för Riksstämman 2014, Storytellingkampanjen 2012-13, eller när jag har var organisationsutvecklare på föreningsavdelningen på riks 2013. (där jag bland annat faciliterade en träff för kanslianställda om de regionala kanslierna) Kanske har vi träffats på en Inspirationshelg, en Diplomutbildning, ett rådslag eller en Naturguide-kurs. Jag har varit anställd i olika föreningsutvecklande projekt i Naturskyddsföreningen sedan 2012.
Föreningens välmående är en hjärtefråga, så att jag har fått förtroendet att fortsätta jobba med det, känns djupt meningsfullt och spännande för mig.

Det regionala Kansliets uppgift är att stötta länsförbunden och kretsarna i Sörmlands-, Uppsala- och Västmanlands län, för att stärka Naturskyddsföreningen som en levande folkrörelse.

Successivt kommer kansliet att utveckla och driva olika initiativ, det kan t ex handla om att:
• Samordna kretsträffar för erfarenhetsutbyten och inspiration.
• Bidra med utbildningar t.ex. i ledarskap, föreningskunskap och kommunikation.
• Utveckla metoder och arbetssätt åt kretsar och länsförbund för att underlätta föreningsarbetet, (t.ex. för valberedningsarbete, verksamhetsutveckling och för att fler medlemmar blir engagerade i föreningens arbete)
allt för att ideellt aktiva medlemmar ska kunna lägga så mycket av sitt engagemang som möjligt på att rädda vår miljö.

Kansliets verksamhet kommer att synas på länsförbundens hemsidor (http://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.sehttps://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se och http://vastmanland.naturskyddsforeningen.se) med ett nytt månadsbrev, 10 gånger om året.

Vi ses och hörs!