Valberedningsfunderingar?

Det här är ett nytt sätt att söka personer till styrelsen. Greppet, som testats av Trollhättankretsen, Sörmlands län och Stockholmskretsen bl.a. är att använda sig av tydliga uppdragsbeskrivningar som annonseras inte endast bland medlemmar utan även i lokaltidningar, på volontärbyrån och liknande.
M.a.o. riktar man sig utanför föreningens gränser. (man måste naturligtvis gå med om man blir rekryterad)
Det finns färdiga mallar för uppdragsbeskrivningar för sex olika förtroendeuppdrag i kretsarna: ledamot, kommunikatör, sekreterare, revisor, vice kassör och webbmaster. Om det är något annat uppdrag som avses hjälper jag gärna till med formuleringar.

Metoden består av fyra steg:

  1. Ta reda på behovet: Vilken verksamhet skulle vi bedriva om vi hade alla tänkbara kompetenser? Vilka av dessa skulle sitta i styrelsen? (…Brainstorm/Workshop)
  2. Skriv en uppdragsbeskrivning: Ej längre än en sida, som beskriver ansvar, uppgifter, tid, plats och omfattning samt kompetenskrav(från steg 1). (mall finns)
  3. Rekrytering/spridning av uppdragsbeskrivningen: via e-post, medlemmar, lokal press, volontärbyrån, webbsidan och facebook t.ex.
  4. Urval: Den handlar om att hålla kontinuerlig kontakt med de sökande, skapa bra relationer för framtiden och agera respektfullt mot dem vi tackar nej till.

”Nu får vi en bra bild av föreningens arbete och de behov och önskemål som finns, både i styrelsen och i våra arbetsgrupper. Det blir lättare att se vilka nya kompetenser vi behöver för att styrelsen ska kunna anta utmaningarna under det kommande året”, säger Anna Nilsson, Stockholmskretsen.

Alltså, det innebär att tydligt formulera vad uppdraget handlar om, samt att sprida uppdraget även bland icke-medlemmar. Försöken har lyckats bra, och över förväntan.
Hör av er till mig, jag hjälper gärna till!
Med vänliga hälsningar

Kristina Keyzer, Verksamhetsutvecklare
+4670-237 1933
kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se
kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se