Medlemsantalet upp med 6%

Årets medlemsantal är klart, Naturskyddsföreningen i Uppsala län har ökat sitt medlemsantal med 6%, till 10 686 medlemmar, en ökning sedan förra året med 575 medlemmar.

I dag är vi över 221 000 medlemmar, med spridning över hela landet, som en gång fattat samma beslut om att gå med i föreningen.

Ett beslut som innebär att man tycker det är viktigt med en tuff klimatpolitik, att man vill se en solrevolution i Sverige och att folk borde försöka byta till eko.

Känner du några som vill gå med? Bjud in dem. Det är våra medlemmar som är Naturskyddsföreningens kraft och mod – ju fler vi är desto mer kraft har vi att förändra.