Med våren kommer Naturvänliga veckan, den 2–10 maj

Är du aktiv i en lokal förening, krets, av Naturskyddsföreningen? Nu är det dags att anmäla kretsens aktiviteter och beställa material till Naturvänliga veckan! Vi har förslag på hur ni kan göra.