Ansök om projektbidrag senast den 1 oktober!!!

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2015, för projekt som påbörjas under första halvåret 2016

Nu är de nya ansökningshandlingarna för projektbidrag klara och ligger på Naturkontakt:https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/planer-for-2016-nu-enklare-att-soka-projektbidrag/

Vill ni diskutera formuleringar, syfte, mål eller något annat som rör ansökan; hör gärna av er till

Kristina på Kansli Mälardalen
Mobilnummer +4670-237 1933
kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se


Gör så här!

Ansök om projektbidrag

Två gånger per år kan projektbidrag sökas för projekt som påbörjas kommande halvår, dvs från och med 1 juli eller från och med 1 januari. I princip sätts sista ansökningsdatum till 1 april eller 1 oktober, men ibland blir det en viss förskjutning ifall datumet infaller på en helg.

I anvisningarna finns information om vad projektbidrag är, hur det fördelas och hur projektansökningar bedöms. Det finns också tips i anvisningarna för hur ni kan fylla i ansökningsblanketten.

För att söka projektbidrag fyller ni i blanketten digitalt och skickar in den (alternativt tar ni samtliga rubriker från blanketten om ni vill skriva er ansökan i annat format). Titta gärna på checklistan i anvisningarna! De nya verksamhetslinjerna (VRL) som togs på riksstämman 2014 finns här.

Tips på källor för medfinansiering finns under rubriken Driva projekt.

Senast kl. 24.00 på angiven sista ansökningsdag måste ansökan vara inkommen, via e-post och/eller post. Ansökan ska, om underskrift saknas, kompletteras med underskrift som senast en vecka (7 dagar) efter sista ansökningsdatum ska vara inkommen till kansliet. Ansökan ska skrivas under av kretsens/länsförbundets firmatecknare (vanligen har ordförande och/eller kassör denna uppgift).