Hjälp till med Hösttecken till länets miljöövervakning

kjb_0010_Kerstin-Jonsson-AzoteI år har Länsstyrelsen i Uppsala län inlett en ny miljöövervakning för att följa klimatförändringens effekter. Genom att rapportera när hösttecken och vårtecken dyker upp hos dig får vi kunskap om hur växtsäsongen påverkas av klimatförändringen.

Det är lika viktigt att dokumentera lövträdens höstfärger som vårens blommor och lövsprickning och du kan hjälpa till.
Läs mer och rapportera dina observationer på www.naturenskalender.se.

Tisdagen den 15 september kl. 18.00 på Biotopia bjuder Upplands Botaniska Förening (UBF) in till ett föredrag om denna miljöövervakning. Kjell Bolmgren från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, berättar mer om naturens kalender, vad klimatförändringen får för effekter och hur du som är intresserad kan hjälpa till.