Framtidens lantbruk bjuder in till konferens: 15 okt

Strukturomvandling i det svenska lantbruket – vilka alternativ har vi?

 fa-dag_151015 (pdf)

Framtidens lantbruk vill inspirera till diskussion och nytänkande om lantbrukets utveckling i en föränderlig värld. Vi vänder oss till verksamma i näringen, organisationer, myndigheter och forskning. Dagen kommer ge perspektiv på utvecklingen med internationella utblickar och tillfälle till diskussion om framtida utmaningar för forskning, politik och praktik.

Programmet är bifogat och kan även nås här.

Anmälan: på www.slu.se/15-10-15 senast 7 oktoberDagen är avgiftsfri, men anmälan är obligatorisk.

Dag och tid: 15 oktober 2015, 10.00–16.00 (registrering från 9.00)

Lokal: Loftets hörsal, SLU Ultuna, Uppsala

Välkommen!

 

Framtidens lantbruk – djur, växter och markanvändning
Future Agriculture – livestock, crops and land use

Sveriges lantbruksuniversitet

Swedish University of Agricultural Sciences

Box 7043, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Besöksadress/Visiting address: Ulls väg 16 (Ekologicentrum)

Telefon/Phone: +46 18 67 23 47
framtidenslantbruk@slu.sewww.slu.se/framtidenslantbruk