Stora prisskillnader på tryck!

I början på sommaren gick vi (Kansli Mälardalen och Stockholms Kansliet) ut med en förfrågan till kretsarna för att höra om det fanns intresse för att göra en gemensam förfrågan från Naturskyddsföreningen v g tryck av programblad m m. eftersom vi vet att tryck (och porto-kostnaden) är en av de största utgifterna för en krets. Det fanns det, och nu har resultatet ställts samman.

Tryckerierna som tillfrågats är sådana som vi har goda erfarenheter av. De alla pålitliga och levererar god kvalitet.

De är naturligtvis också miljömedvetna.  Förfrågan handlade om allt ifrån några hundra 2-sidiga A4-blad till 20 sidors programhäften i lite större upplagor. Prisskillnaderna visar att det lönar sig att titta över sina tryckleverantörer emellanåt.

Exempel 1:   Ett A4-blad, tryckt i färg på båda sidor, 1.000 ex, kostar mellan 831:- och 4.240:- inkl moms.

Exempel 2:   8 sidor A5, i färg, 500 ex, kostar mellan 1.980:- och 5.500:- beroende vilket tryckeri man väljer.

Kontakta Kristina Keyzer på Kansli Mälardalen kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se för att få sammanställningen av ”prislistan” och kontaktuppgifterna samt information om tryckerierna!

Med vänliga hälsningar

Kristina, Kansli Mälardalen och Karin Schmidt, Stockholms Kansliet