9 december Västerås

Jag önskar alla medlemmar ett gott nytt år med en förhoppning om att vi har någon typ av klimatavtal som kan bära världen i rätt riktning. Tillsammans är vi starka. önskar Bengt Jönsson

Civilingenjör, pensionär, Lantbrukarson, Natur, fåglar, skog och fjällvandringar har varit ett intresse hela livet. Blev aktiv i Naturskyddsföreningen slutet av 90-talet pga klimat-och energifrågan.
Ordförande i Västeråskretsen och vice ordförande i Västmanlands länsförbund.

Detta ligger mig varmt om hjärtat

Klimatet är den viktigaste frågan att jobba med. Hur skall vi få en hållbar framtid för jorden och många kommande generationer. Vi måste se framåt flera hundra år för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar värld.

Överutnyttjande av naturens resurser, kemikalier samt den överhängande risken för antibiotika resistens är andra viktiga frågor för mig.


hands-600497_1280