Funderar du på att motionera under helgerna?

Håll demokratin frisk och livfull, genom att vara med och påverka.

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse där alla medlemmar kan komma till tals och påverka. Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka föreningens verksamhet och hålla föreningsdemokratin levande.

Alla motioner (som inkommit senast den 31 januari) bereds av riksstyrelsen och tas upp av riksstämman som sedan fattar beslut. Dina förslag och synpunkter kommer att diskuteras i föreningen och tas upp till beslut på stämman. Enligt paragraf 15 i Naturskyddsföreningens stadgar kan alla kretsar, länsförbund och enskilda medlemmar motionera till riksstämman.

Det finns massor av kreativa och viktiga idéer och tankar runt om i landet – välkomna att dela dem med föreningen!

Det är varken svårt eller krångligt att skriva en motion. Och för att göra det ännu lättare skickas en mall med.

Motionsmall_2016 (pdf)

Motionerna ska vara inne hos rikskansliet senast den 31 januari 2016, kl 24:00 och de ska skickas till:

Naturskyddsföreningen
Motioner
Box 4625
116 91 Stockholm

Man kan också skicka in motioner per e-post.
Den ska då postas till: motioner2016@naturskyddsforeningen.se

photo-1432821596592-e2c18b78144f