Gratis utbildning om att fånga engagemanget …

Vad har du och din verksamhet för behov och utvecklingsönskemål? Vill ni bli fler i er verksamhet men vet inte hur ni hittar dem? Söker ni nya vägar för att motivera de frivilliga i organisationen? Denna dag om att fånga engagemanget ger dig konkreta verktyg för att ta tillvara på engagemanget och involvera fler frivilliga i verksamheten.

Datum: 14/5 10:00-17:00
Plats: centrala Uppsala, adress meddelas vid bekräftelse om deltagande.
Anmäl dig här >>


Föreningsfrukost

Volontärbyrån bjuder in föreningar i Uppsala till Föreningsfrukost. Föreningsfrukost är ett tillfälle för dig som föreningsaktiv att utbyta tankar och idéer med andra personer verksamma inom Uppsalas föreningsliv.
Datum: 31/3, mellan kl. 08:00-10:00
Plats: centrala Uppsala, adress meddelas vid bekräftelse om deltagande.
Anmäl dig här >>