Studiecirkeln: Introduktion till skogens värden

Studiecirkeln: Introduktion till skogens värden
Studygroup about: Introduction to The Values of the Forests
Circulo de studio: El Valor de los bosques

Skog_vid_Nävsjön_i_SödermanlandMed den här kursen ska vi försöka upplysa deltagarna om skogens roll för oss människor i vardagen och särskilda egenskaper hos skogarnas miljöer. Främst skogarna i länet. Det här är en introduktion för personer som funderar på att bekanta sig med olika aspekter av skoglig hushållning och kanske funderar på att läsa kurser med anknytning till skog på högskolan eller om man vill skaffa sig ett ordförråd inom skogsbruk. En skogsexpert från Sveriges Lantbruksuniversitet medverkar. En av träffarna blir på Tyresta Nationalpark

Antal träffar: 3 st.
Datum och tid: Lördagen den 17 september, 15 oktober och 4 november klockan 10.00-
Anmälan senast: Måndagen den 19 Oktober
Kostnader/Costs/Costos/: Egen transport, kläder efter väder och egen matsäck.
Språk/Language/Idioma: Svenska, engelska eller spanska, beroende på de flesta deltagares önskemål.
Kontaktperson/Contact/Contacto: Jacqueline Otabbong otabbong.j.d.62@gmail.com tfn: 0735629309

Organisatörer: Naturskyddsföreningen Uppsala län, Studiefrämjandet

sfrliten

Uppsala-län