Förlängd anmälan till den 26 maj!!!! Värna demokratin -Anmälan dig till riksstämman

Ombud saknas från Enköping, Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Håbo!!!

Varje länsförbund har rätt att sända ett ombud till riksstämman.

Varje krets har rätt att sända ombud till riksstämma i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:

Upp till 1000 medlemmar = 1 ombud

1001-3000 medlemmar = 2 ombud

3001 – eller fler medlemmar = 3 ombud

Datum och plats

Hela riksstämmohelgen kommer vi att vara på Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping, som ligger mitt i stan. Fredagens seminarier och nätverksträffar sker i samma lokaler.

Anmälan

Till Naturskyddsföreningens riksstämma, den 18-19 juni i Norrköping, är alla medlemmar välkomna. De som har rösträtt är ombuden, representanter från kretsar och länsförbund. De medlemmar som inte är ombud är varmt välkomna att närvara och har yttrande- och förslagsrätt.

Anmälan stänger den 16 maj. Kostnadsfri avanmälan samt ändringar kan göras fram till 29 maj. För eventuella ändringar i din anmälan kontakta Naturskyddsföreningens rikskansli på mail: riksstamma@naturskyddsforeningen.se