Inbjudan till informationskväll Slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

Måndagen den 17 oktober kl 18.30, eko-fika m smörgås från kl 18
Plats: Equmeniakyrkan (f d Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar Karta


Program

Förhandlingar hos Mark- och miljödomstolen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle planeras att ske våren 2017.

  • Hur ser Naturskyddsföreningen och MKG på ansökan? Vad kan komma att hända framöver?
  • Rapport från konferens i Shef eld, Storbritannien, juni 2016 om utveckling av metoden ”djupa borrhål” för slutförvaring av använt kärnbränsle
  • En ansökan om att få bygga till be ntligt slutförvar för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR, med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall prövas nu av Mark- och miljödomstolen och SSM. Vad händer i de prövningarna?

Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.

Information om MKG hittar du på www.mkg.se


Anmälan

Frivillig anmälan. Vill du ha ekologiskt fika med smörgås eller har frågor kontakta Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 16 oktober.

affisch-till-den-17-oktober-2016-osthammar (Pdf för utskrift)