Anmälan och kallelse till länsstämma 23 april i Hammarskog. Välkommen!

Uppsala länsstämma 2017_rev (pdf för utskrift)

Naturskyddsföreningen Uppsala län bjuder in till  årsmöte 2017

Välkommen till på årsstämman 2017 och påverka. Vi startar upp ett föreningsår med nya idéer och vässat engagemang! Förra stämman tillkom 7 nya ledamöter i styrelsen, och nu händer det grejer. Fokus på kretsar och miljömålen! Fler praktiska och konkreta aktiviteter för att arbeta på lokal nivå!  För vi vet att ideellt arbete växer och frodas endast när det är roligt och meningsfullt att vara aktiv.

Länsförbundet bjuder i vanlig ordning alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Uppsala län på lunch, och fika. I år på Hammarskogs herrgård. Efter den formella delen av dagen får vi en visning av naturområdet Dalbyviken, och Emil Nilsson berättar om arbetet med restaureringen. Varmt välkomna!

Program


kl 9.30

FIKA

Stämmoförhandlingar

Agneta Säfsten, naturstrateg informerar om Uppsala kommuns förstudie av Hammarskogsområdet samt kommande naturreservat.

LUNCH

Emil Nilsson, från Föreningen Dalbyviken, visar och berättar om restaureringen. (Föreningen Dalbyviken är en ideell förening var mål är att verka för en långsiktigt hållbar miljö i Dalbyviken i  Mälaren utanför Uppsala. )

kl 15

Här ligger Hammarskog

Från Uppsala centrum till Hammarskog är det drygt en mil.
Det går att åka buss till Hammarskog, kontakta Uppsalas lokaltrafik www.ul.se för tidtabellsinformation.

Med bil kan man ta Enköpingsvägen (väg 55) och vika av åt vänster mot Dalby/Uppsala-Näs eller köra Dag Hammarskjölds väg vidare mot Vårdsätra och ta av till höger vid Lurbo bro mot Uppsala-Näs. Därefter är det bara att följa vägskyltarna.


Anmälan, senast tisdag den 11 april


Lite kuriosa om herrgården:  Dagens herrgårdsbyggnad stod färdig 1655 och var ursprungligen ett slottsliknande hus innan en eldsvåda i slutet av 1700-talet förstörde de översta våningarna. Då inte pengarna räckte till att bygga upp huset i sin helhet, revs de nedbrunna övre våningsplanen och taket flyttades ner.

I herrgårdsbyggnaden finns idag kafé och restaurang och utgör en del av Hammarskogs friluftsområde.

Folder om Friluftsområdet Hammarskog, friluftsomradet-hammarskog-folder2014 (pdf för nedladdning)


Stämmohandlingar 2017

Dagordning vid länsförbundets stämma 2017

Verksamhetsberättelse 2016 länsförbundet

Resultatrapport_2016

Balansrapport_2016

Verksamhet länsförbundet