Drar du till skogs i sommar?

Hjälp oss hålla koll på förekomst av RASE-arter (rönn, asp, sälg, ek)

Det gör du genom att när du är ute i skogen och går genom nyröjda områden kan du observera om det ser bra ut (endast enstaka bortröjda lövbuskar av de arter vi nämnt ovan) eller om det har förekommit en mer omfattande bortröjning (mer än 5-10 st). De individer som röjts bort bör vara mer än ca 1 meter i höjd.

Denna text i pdf-format (för utskrift)

Läs mer Inventering av röjning av löv i ungskogar (pdf för utskrift)


Observationer skickas till

Lars Karlsson, Naturskyddsföreningen Älvkarleby larskarlssonaby@hotmail.com senast 28 augusti 2017

  • Observatörens namn
  • Medlem i Naturskyddsföreningen eller annan förening samt krets/distrikt
  • Telefonnummer
  • Datumförobservation
  • Exakt position, SWEREF-koordinater, obs viktigt med exakt position! (använd gps eller smartphone)
  • Markägare (om känt)
  • Planterad/naturföryngrad trädart på hygge/ungskog samt ungefärlig höjd
  • Vad har observerats (bortröjd lövart, antal, höjd; alternativ att allt bra skött)

Skicka gärna med ett par foton som dokumenterar det du sett.

Om du är mer bekväm med att bara rapportera exakt position och vad du sett utan att skylta med namn, så kan vi nog oftast kolla det mer i detalj, men då måste du meddela oss tidigt under sommaren.


Väl mött i vår fantastiska skog!