Grattis Tierp!

Tierps kommun imponerar med att få tio poäng mer än nästkommande kommuner i sin grupp …

Tierps kommun blev bästa naturvårdskommun i kategorin pendlings-kommun nära större stad och totalt 3:e bästa i Sverige. Resultatet baseras på Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät till alla Sveriges kommuner. Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten. Bästa naturvårdskommun alla kategorier 2018 är Huddinge med 53 poäng. På andra plats kommer Lomma och tredjeplatsen går till Tierp.Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar att få höga poäng i enkäten. För att skapa en mer rättvis bild delades kommunerna inför rankningen in i sju grupper efter SKL:s kommungruppsindelning. 

Bäst resultat i respektive grupp:

Storstad: Göteborg
Pendlingskommun nära storstad: Huddinge och Lomma.
Större stad: Örebro, en halv poäng före Helsingborg och Linköping.
Pendlingskommun nära större stad: Tierp, även tredjeplats i hela rikets ranking.
Lågpendlingskommun nära större stad: Motala
Mindre stad/tätort: Ystad och Kristianstad delad förstaplats

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort: Nybro
Landsbygdskommun: Sunne
Landsbygdskommun med besöksnäring: Leksand

Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät 2014. Jämfört med den har det inte skett så stora positiva förändringar för naturvården totalt sett i landet. En övervägande del av kommunerna har emellertid nu politiskt antagna dokument om mål för naturvård kopplat till både biologiska värden och värden för friluftsliv. Det är en bra grund för ett starkt naturvårdsarbete. När det gäller frågan om inventering av biologiska värden har kommunerna överlag bättre kunskap idag jämfört med 2014. De som angett “Vet ej” har minskat från 20 procent till knappt 14 procent 2018.