Silverfalk till Inga-Britt Persson, Hebykretsen. Grattis!

Silverfalken är en utmärkelse som delas ut av riksföreningens styrelse till personer eller grupper inom Naturskyddsföreningen för deras viktiga arbete för natur och miljö. Under riksstämman 2018 delades silverfalkar ut till Inga-Britt Persson och Gert Ericsson.

Nedan finns riksstyrelsens motivering till Inga-Britt.

Inga-Britt Persson, Tärnsjö, Hebykretsen


 

”Nu skulle riksstyrelsen vilja uppmärksamma en verklig eldsjäl som har startat och drivit Gröna kunskapshuset i Heby kommun. Gröna kunskapshuset har varit en fantastisk mötesplats invid Färnebofjärdens nationalpark som ökat kunskapen om ett uthålligt bruk av natur- och humanresurser för alla besökare, både barn och vuxna. Verksamheten har byggt på praktiska övningar som ger deltagarna egna upplevelser och fördjupade kunskaper om samband och olika ekologiska system. I juni 2011 utsågs älvlandskapet kring Nedre Dalälven till ett av fem biosfärområden i Sverige med Gröna Kunskapshuset som besökscentrum under det unika namnet Biosfärum. Vår silverfalksmottagare var drivande i processen. Den här personen är också ledamot i den krets hon har varit aktiv i sedan den startades för ca 10 år sedan. Inga-Britt Persson!”