Välkommen till diskussionskväll om Agenda 2030 den 11 september

Naturskyddsföreningen Uppsala läns styrelse bjuder in kretsarna (lokalföreningarna) till ett inspirationsmöte där länsstyrelsen i Uppsala län berättar om sitt arbete med Agenda 2030 och miljömålen.

Malin Larsson, miljöstrateg och agenda 2030-samordnare på länsstyrelsen i Uppsala, ger en kort introduktion till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Utifrån det diskuterar vi gemensamt det lokala naturskyddsföreningsarbetes kopplingar till agendan, länets utmaningar, utvecklingsmöjligheter och tänkbara aktiviteter.”

Fika finns på plats.

Varmt välkommen!

Du anmäler dig till kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se. Max 30 personer/först till kvarn.

Tid: tisdag den 11 september kl. 18.30 – ca.20

Lokal: Bäverns gränd 17, 1 tr upp


Läs om:

Uppsala länsstyrelse: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/forening/natur-och-miljo.html

Agenda 2030: http://www.globalamalen.se