Infomöte: Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark, tisdag den 30 oktober

kl 18-20 i Missionskyrkan, sal Linnéstugan. För att hitta se kartan.

  • Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark?
  • Allmän information om läget. Johan Swahn redogör för Naturskyddsföreningens granskning av ärendet.
  • Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan.
  • Frågestund.

Har du frågor kontakta Hans Jivander 070-459 13 70, eller Marianne Kahn 076-016 56 81.

Fritt inträde. Ingen anmälan behövs.

Varmt välkommen! önskar Naturskyddsföreningen Uppsala län tillsammans med Naturskyddsföreningen Östhammar, i samarbete med STF Uppsala och STF Norra Roslagen.