Kärnavfallsfrågan, informationsmöte i Uppsala tisdag 30 oktober kl 18

Svenska Turistföreningen Uppsalaavdelningen, i samarbete med Naturskyddsföreningen Uppsala län inbjuder till informationsmöte

  • Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.
  • 
Johan Swahn redogör för Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) utredning och granskning av ärendet.
  • Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan.
  • Frågestund

Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala Karta: https://goo.gl/maps/TgnXi4umhzM2

Gratis inträde