Referat från Föredrag av fotografen Björn Arnemo tisdag den 23 oktober i Östhammar

Till medlemmar i Östhammars Naturskyddsförening
Östhammars Naturskyddsförening anordnade föredrag och bildvisning med fotografen Björn Arnemo på Equmeniakyrkan i Östhammar tisdag 23 oktober. Uppskattningsvis 40-50 personer kom och lyssnade. Stig Unge skrev på Facebook ett referat som jag gärna vill återge.
”Vad driver en människa att utsätta sig för vädrets makter, dubbla arbetstider mot vanligt folk, ensamhet och farofyllda färder i iskalla vatten? Allt för att få upp denna strömming, som vi bekvämare människor köper till ofattbart lågt pris, panerar, smörsteker och njutningsfullt förtär på hårt bröd med kokta potatisskivor. Fotografen Björn Arnemo berättade i Östhammar i går kväll (Naturskyddsföreningens arr.) om dessa, de kanske sista kustfiskarna i våra trakter, och deras kärlek till havet och fisket.
Men visst ser det rätt mörkt ut för framtiden. Fabriksmässiga trålarna dammsuger Östersjön och de största kan på kort tid ta upp vad en av ”våra” småskaliga fiskare landar under ett helt yrkesliv. Men det allra mesta av denna industriellt uppsugna strömming tas till Danmark där de förvandlas till torrfoder åt de norska laxodlingarna. Den ensamme fiskaren som styr ut från Stora Risten, Ormön, Fälön eller någon av hamnarna i Hållnäs är förstås i det perspektivet nästan en ekonomisk orimlighet. Men låt oss åtminstone betala rimliga priser för detta ekologiskt hållbara hantverk! Köp deras fisk! Du hittar de här yrkesmänniskorna i Björns bok. En perfekt julklapp för oss kustbor, i bokhandeln eller från honom själv på www.bjornarnemo.se
Hans Jivander
Ordförande i Östhammars Naturskyddsförening

Östhammars Naturskyddsförening inbjuder till föredrag av fotografen Björn Arnemo

 ENSAM MED ALLT MAN ÄLSKAR

 Fotografen Björn Arnemo berättar och visar bilder ur sin nya bok ”Ensam med allt man älskar” om människor på öarna söder om Gräsö. Boken berättar om vilken relation personerna i boken har till naturen – hur man på ett bra sätt lever av och för den natur som Upplandskusten bjuder på.

Läs artikel  i UNT: http://www.unt.se/nyheter/osthammar/ny-fotobok-om-obor-och-kustfiske-4962600.aspx

Tisdag 23 oktober 2018 kl 19.00

Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar

Välkommen!
Fritt inträde

 

Välkommen till Östhammars Naturskyddsförening!

Östhammars Naturskyddsförening är en krets inom Svenska Naturskyddsföreningen. Vi verkar inom Östhammars kommun. Östhammarkretsen bildades 1969, vilket betyder att verksamheten nästa år, 2019, kan fira 50 år.

Föreningens målsättning:

Naturskyddsföreningen ska:

  • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

 Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

Styrelse för Östhammars Naturskyddsförening, som valdes vid kretsstämma i mars 2018, består av: 

Hans Jivander, ordförande, Ylva Lundh, kassör, Susanne Ahlman, Madelene Alpsjö, Jacqueline Otabbong, Lars-Gunnar Bråvander, ersättare

Styrelsen ser gärna att fler av Naturskyddsföreningens medlemmar i Östhammarkretsen bidrar till att utveckla föreningens lokala verksamhet. Och vill få fler medlemmar i Naturskyddsföreningen. 

Information om Naturskyddsföreningen finns på www.naturskyddsforeningen.se
Från hemsidan kan du enkelt bli medlem i föreningen.
Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du vill veta mer!

Hans Jivander, 070 4591370, jivander.h.uppsala@gmail.com
Ylva Lundh, 070 2955157, ylva_lundh@telia.com
Susanne Ahlman, 070 4506353, baggeburr49@gmail.com
Madelene Alpsjö, 070 4429935, susenalpsjo@hotmail.com
Jacqueline Otabbong, 073 5629309, otabbong.j.d.62@gmail.com
Lars-Gunnar Bråvander, 070 9525735, lgbravander@gmail.com