Uppmana staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent!

Ska vi ha en chans att begränsa klimatförändringarna och förlusten av arter måste skogsförvaltningen och skogsbruket förändras i grunden. Regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan kan se till att Sveaskog spelar en nyckelroll för omställningen till ett hållbart skogsbruk och för skydd av våra skogar. Vi uppmanar regeringen att se till att Sveaskogs avkastningskrav sänks och att bolagets miljöambitioner höjs.

Läs mer om kampanjen Vår skog och skriv under här!

Den 6 februari lanserar vi Vår skog tillsammans med 22 andra organisationer – en kampanj för att få staten att ta ansvar för våra skogar innan det är för sent. För kretsaktiviteter kika på Naturkontakt här: https://skogsnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig-for-var-skog/