Studiecirkel/ Skogens värden: Ekosystemtjänster

Skogens värden: Ekosystemtjänster Studiecirkel / Circulo de Estudio 2019/ Study group 

The values of the forests: Ecologicalsystem services. El valor de los bosques: Los servicios del Ecosistema 

pastedGraphic.png

Med den här studiecirkeln vill jag upplysa deltagarna om de viktiga rollen skogen har i vår vardagen och introducera dessa särskilda egenskaper med de skogliga miljöer som finns närmast till oss i Uppsala/Uppland.

Studiecirkeln är en introduktion för personer som är nyfikna på skogen och till särskild allmänheten. För de som funderar på att läsa skogliga kurser eller skaffa sig lite skoglig ordförråd.


Antal träffar: På max 4 timmar var från kl. 10

Anmälan senast: Senast 30 september till Jacqueline Otabbong otabbong.j.d.62@gmail.com eller 0735629309 

Språk: Svenska, English o Español beroende på de flesta deltagarnas önskemål. 

Åldern: 13 år och uppåt 

Kostnaderna: Eget transport, eget matsäck och kläder efter väder. Eventuella ändringar meddelas efter sista anmälningsdatum 

Lördagen den 05 Oktober kl. 10 På Stadsskogen : Biol. Vice-Ordforande Naturskyddsföreningen Uppsala län. Marianne Kahn. Förhållanden svampar och skogen. 

Lördagen den 19 Oktober kl 11:00 (Plats meddelas senare): Prof. Em. S.L.U. Tryggve Persson. Upplyser oss om ekosystemtjänster. Vad är det ?

November (datum meddelas senare): Jägmästare. Naturskyddsföreningen Östhammarskretsen Jacqueline Otabbong. Besöker vi Tyresta Nationalpark. Om skogens värden. 

Organisatörerna: Naturskyddsföreningen Uppsala län och Uppsala Studiefrämjandet  

PDF för utskrift:

Skogens värden- Ekosystemtjänster Studiecirkel : Circulo de Estudio 2019: Study group