8 okt Föredrag i samarbete med Afrikagrupperna

Avfallsarbetares miljökamp i Sydafrika

Kom och träffa Maddi Koena, Ntombi Grangxa och Lefa Mononga. De är ”waste-pickers”, avfallssamlare, från lokala kooperativ som arbetar på informella återvinningsanläggningar i anslutning till soptippar och deponier i den sydafrikanska provinsen Kwazulu Natal. Med dem är Musa Chamane, som arbetar för Afrikagruppernas partnerorganisation miljöorganisationen groundWork och är ansvarig för att bygga upp lokala samarbetsgrupper inom avfallsarbetarnas fackliga organisation: South African Waste Pickers Association, SAWPA.  Alla fyra berättar om en tuff vardag som återvinnare i Sydafrika och om kampen för sina rättigheter och klimaträttvisa.
OBS! Samtalet hålls på engelska.

ABF, S:t Persgatan 22
Tisdag 8 oktober kl 18:30

Arrangörer: Uppsala Afrikagrupp i samarbete med ABF

Välkomna!

 

Vi engagerar oss i Afrikagruppernas kampanjer för en rättvisare värld och stödjer våra partnerorganisationer i södra Afrika. Följ Uppsala Afrikagrupp på FacebookVi träffas var tredje vecka. Ofta ordnar vi föreläsningar om intressanta frågor som har med Afrika att göra. Vi läser afrikanska författare i en litteraturcirkel på Stadsbiblioteket.

 

Affisch 8 okt Afrikagrupperna PDF för utskrift