Rapport från Naturskyddsföreningen Östhammars 50-års firande på Gräsö Gård

Söndag 22 september träffades 16 personer på Gräsö Gård för att fira föreningens 50 år av verksamhet i Östhammars kommun. Dagen hade förberetts av undertecknad för att informera om föreningen, vilka som grundade kretsen av Svenska naturskyddsföreningen och hur verksamheten började.
De fyra första åren var inledning på berättelsen som sedan flyttade 25 år framåt och hamnade då i verksamheten 1994-1995. Verksamheten under de sista fem åren 2015-2019 avslutade redogörelsen. Rapporten kan läsas i sin helhet i det bifogade dokumentet.
Lars-Gunnar Bråvander berättade sedan om sina reflektioner över miljö- och naturvårdsfrågornas utveckling under de gångna 50 åren. Förmiddagens sista punkt var en rapport från Camilla Andersson, miljösakkunnig – kommunekolog i Östhammars kommun, som berättade om sin roll och om hur kommunen arbetar med miljöfrågor.
Vi fick god lunch på Gräsö Gård som kryddades bland annat med diskussioner om verksamheten i Östhammars Naturskyddsförening. Avsikten med föredragen under förmiddagen var att ge bidrag till fortsatta diskussioner om verksamheten i föreningen.
Eftermiddagen ägnades åt att väcka intresse och lära känna växter och djur, särskilt sådana som finns på Gräsö. Ylva Lundh och Lars-Gunnar Bråvander höll i Naturskyddsföreningens projekt Naturfalken om artkännedom. Bilden ovan visar några av deltagarna som testar och utökar sina artkunskaper.
Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du vill tipsa om någon natur- och miljöfråga som föreningen bör uppmärksamma. Hör gärna av dig om du tycker att föreningens verksamhet är viktig och vill göra en insats för miljön och föreningen. Föreningen har cirka 260 medlemmar inom Östhammars kommun. Det finns alla förutsättningar för en bra verksamhet framöver!
Hans Jivander