Rapport från Utflykt Dalagård 5/10 – Hans Hiller

Vi var 15 st som åkte till Dalagård och familjen Öster som bedriver ekoturism och hyggesfritt skogsbruk på sina egna marker. Dalagård är en del i familjen Östers jord- och skogsbruksföretag och all deras verksamhet ska vara ekologiskt hållbart.
Vi avslutade dagen med att åka till de stora hasselbestånden i Hässlens naturreservat som är ett av Sveriges nordligaste. Den sällsynta nötkråkan är beroende av hasselnötter och har en större koloni här.

Leif Öster Dalagård (i mitten på bilden närmast skogen) berättar om sitt hyggesfria skogsbruk.
Foto: Hans Hiller