INSTÄLLT – 15 mars| Levande sjöar och vattendrag, vad kan vi göra?

Kunskapsdagen den 15 mars är uppskjuten till en dag längre fram. Den här gruppen på FB hålls igång fram till att vi ses då. https://business.facebook.com/groups/levandevattenuppsala/ Gå gärna med och håll kontakten. 🙂
Här kan vi läsa om och diskutera statusen på vatten i Uppsala län, var och hur det behövs åtgärder, och vad vi som medborgare/Naturskyddare kan göra för att påverka våra lokala vatten. Vi utgår ifrån Miljömålen som rör vatten. Passa på att komma med frågor och inspiration.

Ni som är med i gruppen kommer att bli de första att få inbjudan när ett nytt datum är planerat.

Tips! Här är en annan ”vatten”konferens i Tierp på onsdag, som är öppen för alla. Ingen anmälan krävs:

”Onsdag 18 mars kl.17.30 -19.30 Våra våta platser. vatten, våtmarker och stränder. Lär dig mer om vatten i landskapet, hur du kan bidra till friska sjöar och vattendrag, skyddande stränder och myllrande våtmarker. Strandskydd, Våtmarker, Ytvatten m m. Föredrag o Workshop leds av Mia Svedäng från riksföreningen.

Plats: Tierps kulturhus, Möbeln, samarb.”

Har ni frågor eller synpunkter kontakta gärna mig. 
med vänliga hälsningar Kristina 🙂 kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Uppsala län bjuder alla sina medlemmar på vårlunch och lokal vattenkunskap.

Varmt välkommen på söndag den 15 mars kl.10-15, Cajsas kök i Muninhuset, Uppsala (karta)

Vid  dagens slut känner vi till statusen på vatten i Uppsala län, var och hur det behövs åtgärder, och vad vi som medborgare/Naturskyddare kan göra för att påverka våra lokala vatten. Programmet kommer att publiceras inom här på hemsidan. Vi kommer att utgå ifrån Miljömålen som rör vatten.


Program

Start kl 10
Välkomstord Naturskyddsföreningen Uppsala län. Vi har 12 319 medlemmar i Uppsala och en gång om året ordnas en tema-dag kring ett aktuellt ämne. Fika.

Förmiddagen med Länsstyrelsen i Uppsala.
Vattenförvaltning vad innebär det? Länsstyrelsen presenterar hur länets vatten mår, vattnets status, och föreslår åtgärder där de behövs. Vattenvårdsföreningar i Uppsala län.
Gunilla Lindgren, Limnolog | Miljöutredare vattenförvaltning, och Daniel Brelin, Länsfiskekonsulent

12 -13 Vårlunch i lokalerna.

Eftermiddagen fram till klockan 15, med Naturskyddsföreningens rikskansli och Naturskyddsföreningen Uppsala län. Hur vill vi arbeta med havs- och vattenfrågor? Om Naturskyddsföreningens engagemang för god miljö och hög biologisk mångfald i hav och sjöar. Workshop och samtal om praktisk tillämpning av ideella insatser.
Mia Svedäng, PhD i Limnologi och projektledare lokal vattenmiljö, och Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare

Avslut kl 15