@zoom- service till kretsarna

Digital mötesservice från länsförbundet till kretsarna

Årsmöten, styrelsemöten och arbetsmöten i zoom.us med guidning från länsförbundet i Naturskyddsföreningen.
  • Länsförbundet har en licens på Zoom och kan genom mig, som verksamhetsutvecklare för länsförbundet, starta upp och administrera digitala möten.
  • Digitala möten är ett effektivt och faktiskt! roligt sätt att delta i möten hemifrån. Det är inte bara i isoleringstider, utan det är praktiskt att ha vana av även i den nya vardagen. 
  • Det underlättar för förtroendevalda som deltar regelbundet i kvällsmöten, att byta ut några av dem till digitala möten. Restid minimeras och de fysiska mötena kan sparas till något lite extra.
Det går till så här
  • Jag, Kristina, som är länsförbundets verksamhetsutvecklare, agerar ”host” = värd och startar upp mötet. Efter att jag gått igenom några enkla instruktioner och tips, överlämnar jag värdskapet till en deltagare, alternativt utser en ”co-host”=med-värd. Denne har då samma möjligheter att leda mötet, och är man co-host har man med mig som guide under mötet. Det krävs inte mer än ca. 15 minuters genomgång med mig innan. 
  • Jag kan även förbereda mötesmallar som går att återanvända och röstningar, inför mötena. 
  • Kontakta gärna mig för frågor och bokning av möte: kansli.malardalen@naturskyddsforneingen.se | 070 2371933

med Vänliga Hälsningar Kristina, Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen