Rapportera ditt fynd av ekoxe!

Nu behöver länsstyrelserna hjälp med att följa utvecklingen av Europas största skalbagge – ekoxen. Allmänheten uppmanas nu att rapportera fynd av den fridlysta och mäktiga insekten.

Uppropet är en del av det Biogeografiska delsystemet med syfte att ta fram underlag till Sveriges rapportering till EU om statusen för våra arter och naturtyper. Uppropet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Östergötland. Det koordineras av Länsstyrelsen Östergötland.

Rapportera dina fynd

Du kan rapportera dina fynd på olika sätt:

Formulär på ekoxeuppropet.se (hos Länsstyrelsen Östergötland)länk till annan webbplats

E-post: ekoxeuppropet@lansstyrelsen.se

Telefon och SMS: 010-223 55 80 och 073-086 43 28

Telefontider: Vardagar kl 9.00-11.30, 13.00-15.00

Viktiga uppgifter vid rapportering är:

 • Foto av ekoxen.
 • Var (fastighet, adress eller koordinat) och när du sett ekoxen.
 • Kön, antal och storlek.
 • Omständighet, ekoxens tillstånd, till exempel flygande, parande, död.
 • Namn, adress, e-post och telefon till dig som rapporterar.

Fakta om ekoxen

 • Ekoxen är Europas största skalbagge.
 • Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina betar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
 • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
 • Utveckling från larv till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
 • Som fullbildad skalbagge lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
 • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Läs mer om projektet och Ekoxen här >> Gynna-ekoxen-Länstyrelserna

Pdf för utskrift för att sätta upp på t.ex. biblioteket. >> Ekoxeuppropet-2020